به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی و به نقل از روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان طبس، مصطفی احمدی گفت: در سال زراعی جاری و برای اولین بار کشت مکانیزه سیر در سطحی حدود 10 هکتار از اراضی زیرکشت این محصول انجام پذیرفت.

مسئول مرکز جهادکشاورزی دستگردان با اعلام این خبر افزود: با طراحی و ساخت دستگاه غده کار بومی استفاده از آن با استقبال خوبی از سوی کشاورزان رو به رو شده است.

وی عنوان کرد: تنها در بخش دستگردان بیش از 70 هکتار از اراضی زراعی به کشت این محصول اختصاص می یابد و

از آنجا که یکی از مشکلات فراروی توسعه کشت محصول سیر انجام عملیات دستی کاشت و از طرفی ماشین آلات کارنده موجود به دلیل خرده مالکی اراضی، کمبود منابع آب و خاک مناسب و سنتی بودن شیوه های آماده سازی زمین در سطح شهرستان از کارایی مناسب برخوردار نیستند، لذا ساخت غده کار بومی می تواند گامی مؤثر جهت افزایش چشمگیر سطح کاشت و بهبود عملکرد این محصول باشد.

لازم به ذکر است که طراحی و ساخت این دستگاه توسط کشاورز خوش فکر طبسی روستای عباس آباد شجاع از توابع بخش دستگردان به انجام رسیده و با استفاده از آن با صرف زمان حدود چهار ساعت یک هکتار سیر کشت می شود.