دیدار رییس سازمان جهاد کشاورزی مهندس غلامرضا قوسی از پروژه های بخش کشاورزی شهرستان نهبندان