به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، غلامرضا قوسی در حاشیه تور رسانه‌ای برای بازدید از باغات زرشک مهمویی بیرجند در جمع خبرنگاران گفت: سطح زیر کشت زرشک در خراسان‌جنوبی حدود 15 هزار و 563 هکتار است. رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان‌جنوبی میزان تولید زرشک در استان را 19 هزار و 100 تن دانست و افزود: در حال حاضر 25 هزار نفر در خراسان‌جنوبی در ارتباط با تولید این محصول مشغول فعالیت هستند. غلامرضا قوسی با اشاره به اینکه هدف جهاد کشاورزی افزایش تولید در واحد سطح برای محصول زرشک است، تصریح کرد: به طور قطع پروژه‌های آموزشی و ترویجی، تغذیه گیاهی، هرس به‌موقع و مبارزه شیمیایی و مکانیکی در این راستا دنبال می‌شود.وی با بیان اینکه محصول زرشک از ظرفیت‌های و پتانسیل‌های خراسان‌جنوبی محسوب می‌گردد، یادآور شد: یکی از سیاست‌هایی که توسط جهاد کشاورزی استان پیگیری می‌شود حمایت از این محصول استراتژیک استان است