به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی، غلامرضا قوسی رییس سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی، داوود حبیبی معاون مدیرکل دفتر میوه های سردسیری و خشک وزارت جهادکشاورزی، جمعی از مدیران، معاونین استانی و شهرستانی از گلخانه کشت زعفران بازدید کردند.