به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، دومین جلسه بررسی مصوبات سفر مقام عالی وزارت جهاد کشاورزی با حضور رییس سازمان، معاونین، مدیران کل ادارات تابعه، مدیران و کارشناسان سازمان، در محل سالن جلسات سازمان برگزار گردید. بر اساس گزارش معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان، تعداد 17 طرح در خصوص مصوبات سفر در حوزه های دامپروری، تولیدات گیاهی و باغی، شیلات و آبزیان، آبخیزداری، قنوات، صنایع تبدیلی، گیاهان دارویی و تشکل های بخش کشاورزی ارسال گردیده است. در این جلسه طر ح های ارائه شده با رویکردهای اصلی و مهمی همچون تکمیل زنجیره تولید، وظیفه مندی و رفع مشکلات، مکان سنجی مناسب مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت که نتایج آن پس از تحقیقات کامل و جامع ارائه خواهد گردید.