به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، صبح امروز سه شنبه ( 11 دی97) سی­ وسومین دوره انتخاب و معرفی نمونه های ملی بخش کشاورزی با حضور وزیر جهاد کشاورزی، معاونین، مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی و کشاورزان نمونه در زیر بخش های مختلف در محل سالن فجر سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی برگزار گردید، از چهارده نمونه برتر بخش کشاورزی خراسان جنوبی در سطح ملی تقدیر بعمل آمد.