به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با بیان اینکه در بخش کشاورزی پس از انقلاب اسلامی پیشرفت ‌های شگرفی صورت گرفته است، گفت: افزایش سطح زیر کشت زرشک به میزان 15 هزار و 560 هکتار از جمله این دستاوردها بوده است.

غلامرضا قوسی با اشاره به دستاوردهای انقلاب اسلامی در بخش کشاورزی، افزود: افزایش سطح زیر کشت عناب به میزان ۳۲۰۰ هکتار، افزایش سطح زیر کشت انار به میزان 4370 هکتار و افزایش سطح زیر کشت زعفران به میزان 15 هزار و 780 هکتار از جمله دیگر افتخارات جهاد کشاورزی استان در طول این چهل سال است.

وی بیان کرد: تعداد شرکت سهامی زراعی قبل از انقلاب دو شرکت بود و بعد از انقلاب به ۵ شرکت افزایش یافته است.

قوسی ادامه داد: در حال حاضر خراسان جنوبی 1895 هزار تن تولید علوفه حجیم در سال دارد که قبل از انقلاب هیچ تولیدی در استان صورت نمی‌گرفت.

وی افزود: آموزش‌های ترویجی، مهارتی بهره برداران و تولیدکنندگان بخش کشاورزی قبل از انقلاب اسلامی ۲۸۰۰ نفر بوده و بعد از انقلاب اسلامی به ۲۴ هزار و ۱۴ نفر در سال رسیده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با بیان اینکه در حال حاضر در سطح 208 هزار و 586 هکتار از اراضی، کشاورزی حفاظتی انجام می‌گیرد، تصریح کرد: اکنون در سطح 27 هزار و 127 هکتار از اراضی، از سیستم آبیاری تحت فشار استفاده می‌شود.

وی با بیان اینکه 1089 باب استخر ذخیره آب در استان احداث شده است که قبل از انقلاب هیچ بوده است، افزود: قبل از انقلاب سه واحد مراغداری گوشتی در استان فعال بوده که این میزان پس از انقلاب به 664 واحد رسیده است.

غلامرضا قوسی با اشاره به اینکه 2615 رشته قنات در استان، احیا و مرمت شده است، اظهار کرد: تعداد واحدهای مرغ تخم گذار از یک واحد قبل از انقلاب به 34 واحد رسیده است.