به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه با اشاره به ارزش اقتصادی کرک، گفت: مهم‌ترین استفاده کرک در تهیه لباس‌های زمستانی است.

مریم جوادی بایگی افزود: مراکز و ایستگاه‌های اصلاح نژادی به عنوان هسته‌های بارز ژنتیکی هستند و باعث ایجاد بانک ژن و حفظ نژاد دام می‌شوند.

وی بیان کرد: مرکز پرورش و اصلاح نژاد بز کرکی خراسان جنوبی در 18 کیلومتری شهرستان سربیشه در کنار جاده سربیشه – نهبندان قرار دارد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه بیان کرد: ایستگاه فعالیت‌های فنی، علمی و اصلاح نژادی کار خود را با خرید بزهای کرکی از گله‌های دامداران منطقه در سال 78 به طور رسمی آغاز کرد.

جوادی بایگی ادامه داد: مقاومت زیاد این نژاد به شرایط سخت، توان تولیدی آن در شرایط خشکسالی و قدرت راهپیمایی از خصوصیات این نژاد است، اما شهرت این نژاد به دلیل تولید کرک بوده که در نژادهای خالص بیش از 80 درصد بدن آن‌ها از کرک پوشیده شده است.

وی با اشاره به اینکه خصوصیت دیگر این بزها تولید شیر و دوقلوزایی است، افزود: تمامی فعالیت‌های مدیریتی و اصلاح نژادی از جمله عملیات ثبت مشخصات وزن کشی، همزمان سازی فحلی و جفت گیری کنترل شده، واکسیناسیون و ... در این مرکز انجام می‌گیرد.

مدیر جهاد کشاورزی سربیشه با اشاره به ویژگی‌های بز کرکی، بیان کرد: گروهی از بزها علاوه بر شیر و گوشت محصول دیگری نیز تولید می‌کنند که کرک نامیده می‌شود.

جوادی بایگی ادامه داد: آب و هوای خشک و بدون رطوبت برای پرورش بز کرکی مناسب است، بنابراین مناطق استوایی، حاشیه و قسمت‌های خشک کویری و حتی نواحی خشک سردسیر برای بز کرکی مناسب هستند و در مناطق مرطوب هرگز نمی‌توان بز کرکی را پرورش داد.

وی با بیان اینکه از نظر پوشش عموما دو تیپ بز وجود دارد، افزود: بزهای یک پوششی مانند بزهای مرغز که در کوهستان موهر تولید می‌کنند.

مدیر جهاد کشاورزی سربیشه با بیان اینکه بزهای دو پوششی کرک و مو تولید می‌کنند، تصریح کرد: بز کرکی خراسان جنوبی دو پوششی است و کرک و مو تولید می‌کند.

جوادی بایگی بیان کرد: بزهای بومی خراسان جنوبی توده‌های بز کرکی هستند که بیش از 50 درصد و حتی در نمونه‌هایی 80 تا 90 درصد از پوشش بدن آن‌ها کرک است.

وی با اشاره به اینکه فصل جفت‌گیری این نوع بز، شهریور و مهر و زایش در بهمن و اسفند است، افزود: الیاف دامی توسط دو نوع فولیکول موجود در پوست بوجود می‌آید و رشد الیاف نیز به فعالیت فولیکول‌ها بستگی دارد و الیاف مو توسط فولیکول‌های اولیه و الیاف کرک توسط فولیکول‌های ثانویه به وجود می‌آید.

مدیرجهاد کشاورزی سربیشه با اشاره به ارزش اقتصادی کرک، اظهار کرد: مهم‌ترین استفاده کرک در تهیه لباس‌های زمستانی است.

جوادی بایگی با بیان اینکه لباس‌های تهیه شده از کرک، بسیار زیبا، سبک،گرم و ظریف هستند، تصریح کرد: به همین سبب کرک تولیدی مشتریان بسیاری در کشورهای خارجی دارد.

وی با اشاره به اینکه کرک خاصیت جذب رطوبت دارد، افزود: کرک به آسانی شعله ور نمی‌شود و به همین دلیل در صنعت نیز از آن استفاده می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی سربیشه ادامه داد: نسبت بالای کرک به مو در بیده، ظرافت بیشتر تارهای کرک، بلندی طول کرک و رنگ کرک، از عوامل موثر در ارزش کرک به شمار می‌روند.

جوادی بایگی بیان کرد: کرک سفید بالاترین قیمت را دارد و بعد از آن کرک‌های قهوه‌ای، خاکستری، آهویی و سیاه دارای ارزش هستند.

وی افزود: هر قدر بیده کرک کمتر به گرد و خاک، عرق و خار و خاشاک آلوده باشد، قیمت آن بیشتر می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی سربیشه ادامه داد: ترویج و حفظ ذخایر ژنتیکی بز کرکی منطقه – رشد کمی و کیفی تولید کرک و تامین مواد اولیه صنایع و کارخانجات و فراهم کردن امکان توسعه پایدار بز کرکی منطقه از اهداف اصلی ایجاد مرکز اصلاح نژاد بز کرکی در استان است.

جوادی بایگی بیان کرد: کاهش قطر الیاف کرک به کمتر از 17 میکرون، کاهش درصد مو در کرک و افزایش طول الیاف به پیش از 30 میلی متر، افزایش یکدستی رنگ و گسترش ژن‌های مطلوب و کاهش همخونی از اهداف فرعی ایجاد این مرکز است.

وی با بیان اینکه منطقه خراسان جنوبی از مناطق کوهستانی و کویری است که عمدتا دارای مراتع فقیر است، افزود: در مناطق مرزی، بادهای موسمی و طوفان‌های شنی نیز فعالیت‌های کشاورزی و دامداری مردم سخت کوش منطقه را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

مدیر جهاد کشاورزی سربیشه اظهار کرد: به علت خشکسالی چند سال اخیر که در این منطقه شدت بیشتری داشته است، تعداد زیادی از دام‌های روستائیان و عشایر منطقه تلف یا کشتار شده و جمعیت دامی به شدت کاهش یافته است و از طرف دیگر با توجه به مهاجرت بی رویه روستائیان به شهرها و کاهش جمعیت فعال ساکن در روستا مشاغل خدماتی نیز رونق چندانی ندارند.

جوادی بایگی تصریح کرد: یکی از پتانسیل‌های با ارزش منطقه وجود بز کرکی بومی جنوب خراسان است که به لحاظ آشنایی روستائیان و عشایر با دامداری و ویژگی‌هایی که این فعالیت تولیدی دارد امکان ایجاد فرصت‌های شغلی در روستاها را فراهم کرده است.

وی بیان کرد: جمعیت دامی شهرستان 160 هزار و یک رأس دام سبک شامل؛ 63 هزار و 627 راس گوسفند و بره و 96 هزار و 374 راس بز و بزغاله است.

مدیر جهاد کشاورزی سربیشه اظهار کرد: میزان تولیدات شهرستان 12 تن کرک و 15 تن مو در سال است که تولید کرک ایستگاه بز کرکی در سال گذشته 126 کیلوگرم بوده است.

جوادی بایگی با بیان اینکه پیش بینی می‌شود میزان تولید کرک ایستگاه طی امسال 200 کیلوگرم باشد، خاطرنشان کرد: تولید کرک خالص بز ماده ایستگاه بز کرکی به ازای هر راس 550 تا 700 گرم و تولید کرک خالص بز نر ایستگاه بز کرکی به ازای هر راس 800 تا 1100 گرم است.