به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، رئیس سازمان در شورای حفاظت از منابع آب و کارگروه سازگاری با کم آبی استان گفت: در حال حاضر ۲۷ درصد اشتغال استان مربوط به بخش کشاورزی است.

غلامرضا قوسی افزود: جهاد کشاورزی برنامه مدونی در بخش بهره‌وری آب بخش کشاورزی دارد.

وی با بیان اینکه هدف ما در جهاد کشاورزی این است که از از منابع موجود آبی در بخش کشاورزی حداکثر استفاده را داشته باشیم، بیان کرد: با اجرای طرح‌های افزایش بهره‌وری منابع آبی در بخش کشاورزی استان در راستای جبران کم آبی و رساندن آب مورد نیاز به گیاهان تلاش خواهیم کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با تاکید بر اینکه در مجموع فعالیت‌های آبخیزداری تا پایان برنامه هفتم 161 میلیون مترمکعب تزریق و تقویت سفره‌های آب زیر زمینی را داریم، ادامه داد: این امر نکته مهم و قابل توجهی در حفاظت از منابع آب و بهره‌وری است.

قوسی با بیان اینکه در حوزه حفاظت از منابع آب نگاه جهاد کشاورزی نگاهی آمایشی است، گفت: در مجموع با اجرای طرح‌های غیر سازه‌ای در خراسان‌جنوبی (به زارعی و به باغی) نیز حدود 55 میلیون مترمکعب صرفه جویی آب خواهیم داشت.