به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان گفت: میزان 66 درصد از  مطالبات گندم کاران خراسان جنوبی پرداخت شد.

مهدی عصمتی پور افزود: تا چهارم تیرماه، میزان 6 هزار و 44 تن گندم از کشاورزان خریداری که از این رقم 5 هزار و 948 تن در سامانه بانک ثبت شد.

وی مجموع قیمت گندم خریداری شده از کشاورزان را 10 میلیارد و 251 میلیون و 300 هزار تومان اعلام کرد و اظهار داشت: از این رقم 6 میلیارد و 740 میلیون و 200 هزار تومان به حساب کشاورزان پرداخت شد.

وی بیان کرد: 3 میلیارد و 511 میلیون و 100 هزار تومان از مطالبات باقیمانده کشاورزان، نیز در نوبت پرداخت است.

عصمتی پور با تأکید بر اینکه امسال رغبت کشاورزن برای فروش گندم بیشتر شده است، افزود: مطالبات کشاورزان براساس تاریخ تحویل به مراکز و ثبت در سامانه بانک کشاورزی پرداخت می شود که خوشبختانه امسال پرداخت هزینه گندم خریداری شده با سرعت بیشتری انجام می شود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی تشریح کرد: مطالبات کشاورزان تا تاریخ 28 خرداد به طور کامل تسویه شده است.

وی قیمت هر کیلوگرم گندم خریداری شده از کشاورزان را هزار و 700 تومان اعلام کرد و عنوان داشت: گندم مازاد بر نیاز کشاورزان در 19 مرکز خرید با نظارت جهاد کشاورزی در خراسان جنوبی خریداری می شود.

عصمتی پور اضافه کرد: میزان 18 هزار و 680  هکتار از اراضی کشاورزی خراسان جنوبی زیرکشت گندم است که پیش بینی می شود، در سال جاری میزان 64 هزار تن گندم از این سطح برداشت شود.