به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، دبیر صیانت از حقوق شهروندی سازمان از راه اندازی سامانه پیامکی خبر داد وگفت: در راستای صیانت از حقوق مردم و اطلاع رسانی به موقع و ارتباط تنگاتنگ با جامعه هدف، سامانه پیامکی ایجاد گردید.

کوروش کیانفرد افزود: کشاورزان، دامداران و کلیه جامعه هدف کشاورزی هرگونه نظر، انتقاد، پیشنهاد، یا ادعاهای نقض قوانین و مقررات و تخلفات اداری کارکنان در راستای موضوع مواد8 ، 9 و 12 تصویب نامه حقوق شهروندی  را می توانند از طریق سامانه پیامکی ارسال کنند.

مدیر بازرسی و ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات و دبیر صیانت از حقوق شهروندی سازمان ادامه داد: این سامانه با شماره 09029025252 در تمام مدت شبانه روز آماده دریافت کلیه نظرات و پیشنهادات می باشد.