به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، معاون بهبود تولیدات دامی سازمان گفت: در سه ماهه ابتدایی سال جاری میزان 295 تن گوشت شتر در خراسان جنوبی تولید شد.

محمود اشرفی گل افزود: در این سه ماهه گذشته تعداد هزار و 500 نفر شتر کشتار شده که این میزان گوشت از آن تولید شده است.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی بیان کرد: ارزش گوشت شتر تولید شده در استان 240 میلیارد ریال است.

وی بهره برداران پرورش شتر در استان را 2 هزار نفر اعلام کرد و گفت: بیشترین پرورش شتر در استان به شهرستان نهبندان اختصاص دارد.

محمود اشرفی گل اظهار داشت: تعداد 23 واحد صنعتی به ظرفیت هزار و 985 نفر شتر و هزار و 950 واحد سنتی شتر به ظرفیت 28 هزار نفر شتر در خراسان جنوبی فعال است.