به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی در نشست کارگروه سازگاری با کم آبی خراسان جنوبی گفت: در حال حاضر ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار حلقه چاه کشاورزی غیرمجاز در کشور وجود دارد که سالانه بیش از ۱۰ میلیارد مترمکعب آب مصرف دارند.

علی مراد اکبری با بیان اینکه از دو سال گذشته تاکنون برای بررسی میزان آب مصرفی در بخش کشاورزی به صورت میدانی ورود کرده‌ایم، اظهار کرد: مصرف آب کشاورزی در کشور از ۶۵ درصد نیز کمتر است.

وی ادامه داد: در یک گفتمان عمومی و غیرکارشناسی در کشور میزان مصرف آب بخش کشاورزی ۹۰ تا ۹۲ درصد اعلام می‌شود در حالی که درست نیست.

معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه ۲۵ تا ۳۰ درصد در کشور کم‌آبیاری می‌شود، تصریح کرد: باید از منابع آبی کشور صیانت کنیم.

اکبری با اشاره به بازدیدهایی که طی دو روز گذشته از منابع آبی استان صورت گرفته است، خاطرنشان کرد: در بحث مدیریت منابع آبی خراسان جنوبی که ضامن اهمیت اقتصادی این منطقه است، باید بیشتر تلاش کرد.

وی اظهار کرد: با برنامه‌های طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب‌های زیرزمینی ۱۰۰ درصد موافق هستیم، اما به شرطی که این امور به صورت کارشناسی شده باشد.

معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی گفت: بیلان آبی خراسان جنوبی با مشکل مواجه بوده و آمار و ارقام به درستی جمع‌آوری نشده است که در این زمینه باید دستگاه‌های ذیربط جامع‌نگری داشته باشند.

اکبری با بیان اینکه در خراسان جنوبی تعداد چاه‌های غیرمجاز و مصرف آب بسیار پایین است، اما باید این چاه‌ها مدیریت شود، اظهار کرد: چاه‌های کم بازده کشاورزی با آب یا خاک شور فعال هستند که می‌توان آن‌ها را به فعالیت‌های غیرزراعی مانند پرورش آبزیان اختصاص داد.

وی با اشاره به مصرف زیاد آب در بخش فضاهای سبز شهری، تصریح کرد: بیش از ۴۰۰ تا ۷۰۰ میلیون مترمکعب از آب‌های سطحی از خراسان جنوبی خارج می‌شود.

معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی یادآور شد: توسعه آبیاری نوین و میکرو، توسعه کشت‌های نشایی، تغییر الگوی کشت، پرورش آبزیان، توسعه کشت‌های گلخانه‌ای، افزایش مواد آلی خاک و بهره گیری از کشاورزی حفاظتی، از راهکارهای مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی به خصوص در استان خراسان جنوبی است.

علیرضا اورنگی، رئیس سازمان امور اراضی کشور نیز در این جلسه اظهار کرد: با وزارت نیرو به توافق رسیده‌ایم که در مکان‌هایی که چاه‌های کشاورزی نیاز به برق داشته و به دلایلی امکان تامین آب میسر نیست، بر اساس قوانین اجازه دهیم بدون آسیب به زمین‌های کشاورزی، برای تولید برق در آن‌ها نیروگاه‌های خورشیدی ایجاد کنیم.

وی افزود: چارچوب قوانین و مقررات اجازه نمی‌دهد نوع فعالیت با آب موجود به کار غیرکشاورزی هدایت شود.

رئیس سازمان امور اراضی کشور گفت: هر گونه انتقال حق‌آبه کشاورزی به سایر کاربری‌ها به منظور حفظ کاربردی زمین‌های کشاورزی و بهره‌وری از آن‌ها غیرمجاز است و با افراد متخلف طبق قانون برخورد می‌شود.