به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، رییس سازمان در جلسه ستاد گلخانه های استان با اشاره به اینکه کاشت گیاهان دارویی به علت مصرف کم آب همواره در خراسان‌جنوبی مورد توجه بوده است، بیان کرد: از طرف دیگر به علت سازگاری برخی گیاهان دارویی با شرایط اقلیمی استان ما کشت اراقام زیادی از گیاهان دارویی توجیه فنی و اقتصادی دارد.

غلامرضا قوسی اظهار داشت: محصولات استراتژیک استان زرشک، زعفران و عناب از ارزش اقتصادی بالایی  برخوردار هستنتد و برای ما خیلی مهم است که به این محصولات ازسوی وزارتخانه با نگاه ملی دیده شود.

وی افزود: درمورد محصول زعفران در حال حاضر دغدغه ای نداریم تقریبا جای خود را پیدا کرده است، ولی این محصول هنوز جای کار دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: در مورد محصولات عناب و زرشک نیاز هست که با نگاه ویژه تری دیده شوند و هدف گذاری مناسب جهت ارتقا این محصولات صورت گیرد.

قوسی افزود: محصولات استراتژیک استان ظرفیت درآمدی و ایجاد اشتغال خوبی دارند و  همچنین دانش بومی آن در سطح استان است.

وی با اشاره به اینکه گیاهان دارویی جا برای کار زیاد دارد تصریح کرد:  ما باید در بحث کاشت، داشت، بسته بندی و فرآوری و محصولات هدف گذاری مناسب داشته باشیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی اظهار داشت: با توجه به بحران کم آبی  باید به سمت و سوی گلخانه‌ ها پیش برویم که تحقق این امر یکی از سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی است که همت و تلاش مردم و مسئولان را طلب می‌کند.