خراسان جنوبی برگزار و از دستگاه های اجرایی استان تقدیر به عمل آمد.

بر همین اساس در بخش شاخص های اختصاصی و عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی " رتبه برتر" را به خود اختصاص داد.

در این مراسم، استاندار خراسان جنوبی ضمن تبریک هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا به ویژه شهیدان رجایی و باهنر، بر ضرورت فعالیت همه مدیران در حوزه خدمت به مردم علی الخصوص اقشار آسیب پذیر و روستاییان تاکید کرد و از زحمات مسئولین و مدیران زحمتکش و خدمتگزار در حوزه دولت تقدیر نمود.