به گزارش  روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، با توجه به اطلاعیه هواشناسی مبنی بر بارش باران و کاهش دما، مدیر زراعت سازمان گفت: کشاورزان محصولاتی از جمله زرشک، زعفران، کینوا، چغندرقند و پنبه که به رشد کافی رسیدند را در اسرع وقت برداشت کنند و به مکان های مناسب انتقال دهند.

سیدمجتبی حسینی افزود: کشاورزانی که قصد کشت دیم محصولاتی از جمله گندم، جو  و حبوبات را دارند، پس از سپری شدن یخبندان نسبت به کشت این محصولات اقدام کنند.

وی تاکید کرد: هدایت رواناب ها به سمت مزارع و باغات به منظور جلوگیری از هدرفت آب و بازدید از بندهای خاکی و در صورت نیاز مرمت آنها برای ذخیره سازی آب و مهیا شدن شرایط کشت دیم از دیگر توصیه های مورد تأکید به کشاورزان است.

وی اظهار داشت: گلخانه داران در اسرع وقت نسبت به تأمین سوخت مورد نیاز گلخانه ها و بازدید از سازه ها اقدام کنند. 

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، مصرف کودپتاسه بصورت کودآبیاری به منظور افزایش مقاومت گیاهی در مقابل تنش های سرمایی را یکی از راههای پیشگیری برشمرد و عنوان کرد: پرهیز از مصرف کودهای ازته و محلول پاشی، به تعویق انداختن آبیاری، روشن کردن آتش در حاشیه مزارع و ایجاد دود در مزارع از راهکارهای کاهش خسارت های احتمالی یخبندان می باشد.