به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، مهندس زارع، مشاور وزیر و مجری طرح سیستم های نوین آبیاری به منظور بازدید و بررسی عملکرد و میزان توسعه و پیشرفت سیستم های نوین آبیاری و همجنین برگزاری جلسه با حضور رییس سازمان به خراسان جنوبی سفر و از پروژه های نوین آبیاری شهرستان های نهبندان و سربیشه بازدید کردند.