به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، غلامرضا قوسی از پایان زمان برداشت انار در خراسان جنوبی خبر داد و گفت: پیش‌بینی می‌شود امسال حدود 42 هزار تن انار از باغات خراسان جنوبی برداشت شود.

رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی افزود: سطح زیر کشت انار در استان به میزان 4432 ونیم هکتار است که از این مقدار 3772 هکتار بارور و مابقی غیربارور است.

وی با بیان اینکه میزان تولید انار در سال گذشته 37 هزار و 981 تن با عملکرد 10 هزار و 69 کیلوگرم در هکتار بوده است، افزود: خراسان جنوبی در تولید انار رتبه هفتم کشور را داراست.

رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی بیان کرد: بیشترین میزان تولید انار در شهرستان فردوس با 2095 هکتار زیر سطح کشت و با تولید 18 هزار و 59.5 تن در سال است.