به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، رئیس اداره روابط عمومی با اعلام اینکه نشست های تخصصی با خبرنگاران برگزار خواهد شد، گفت: نشست‌های خبری واحدهای مختلف در خصوص حوزه عمل کرده هر مدیریت به صورت تخصصی برگزار می شود.

 حامد عارفی نیا افزود: در نشست های خبری رئیس سازمان عملکرد هر مدیریت به صورت کلی بیان می شود، اما تصمیم گرفتیم در نشست های تخصصی، هر مدیریت حوزه عملکرد خود را به صورت خاص با خبرنگاران در میان بگذارد.