به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان از آماده باش شبکه مراقبت و پیش آگاهی استان در خصوص پایش مناطق مختلف استان  در بحث ملخ صحرایی خبر داد و گفت:در اردیبهشت ماه سال جاری پس ازمشاهده یک دسته ملخ صحرایی در منطقه کهنو شهرستان نهبندان ( منطقه مرزی) توسط کارشناسان شبکه مراقبت مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان، ستاد پایش ملخ استان تشکیل و عملیات اجرایی مبارزه در کانون آلوده انجام پذیرفت.

مهدی عصمتی پور افزود: با  توجه به اینکه آفت دارای فاز مهاجری بوده و تقریبا می تواند با حمله به هر نوع گیاهی از آن تغذیه کرده و خسارت بسیار شدیدی را وارد کند، نیاز به رصد و پایش مستمر این منطقه و سایر مناطق استان می باشد.

وی ادامه داد: این امر در اولویت دستور کار شبکه های مراقبت و پیش آگاهی استان قرار گرفته است وطی شش ماهه نخست سال جاری حدود 1400 هکتار مبارزه با این آفت در کانونهای آلودگی در شهرستان نهبندان انجام گرفت که این کار باعث پیشگیری از انتشار و جابجایی آفت به سایر نقاط استان گردید.

وی اظهار داشت: ضمن برگزاری نشست های تخصصی در استان و بررسی ابعاد مسئله، در حال حاضرسموم مورد نیاز جهت هجوم احتمالی آفت تهیه و ناوگان سمپاشی آماده بکار می باشد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی بیان کرد: همچنین در راستای ارتقاء دانش کارشناسان فنی و بخش خدمات 3 نفر از کارشناسان بخش مبارزه با آفات عمومی و 6 نفر از همکاران تیم سمپاشی جهت آمادگی هر چه بیشتر، دوره های آموزشی لازم را در استانهای فارس و بوشهر گذرانیده اند که متعاقب آن برنامه ریزی جهت برگزاری دوره های آموزشی برای آشنایی بهره برداران محترم بخش کشاورزی و سایر نیروهای کارشناسی و بومی مناطق در شهرستانهای استان با اولویت شهرستانهای مرزی انجام و در حال اجرا می باشد.