به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، مدیر جهادکشاورزی شهرستان قاینات با بیان اینکه۲۸۰ هکتار از اراضی کشاورزی خضری دشت بیاض شهرستان قاین زیرکشت چغندرقند است، گفت: از ابتدای آذر ۸ هزار تن چغندر قند برداشت شده که پیش بینی می‌شود پنج هزار تن دیگر هم از این محصول برداشت شود.

محمدعلی سجادی  افزود: پیش بینی می‌شود ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان درآمد عاید کشاورزان این منطقه شود.

وی با بیان اینکه همچنین ۳۰ هکتار نشاء چغند رقند کشت شده است، ادامه داد: تعداد ۷۰۰  نفر از کشاورزان این منطقه مشغول برداشت این محصول هستند.

وی اظهار داشت: براساس تعهدات انجام شده چغندر قند برداشت شده به یکی از کارخانه‌های قند استان‌های همجوار ارسال می‌شود.