به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی،  حسین سرچاهی صبح امروز (12 دی) در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به برگزاری اولین همایش ملی علمی ترویجی یافته های کاربردی پنبه در شهرستان بشرویه، اظهار کرد: برگزاری هشت کارگاه آموزشی فنی برای رفع نیازهای علمی و فنی بهره‌برداران در حاشیه این همایش پیش بینی شده است.

 مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بشرویه با بیان اینکه همایش ملی پنبه 15  و 16 دی ماه در این شهرستان برگزار خواهد شد، گفت: همچنین بازدید از مزرعه کشت های حفاظتی و نشائی  برنامه یرزی شده است.

 سرچاهی از برپایی نمایشگاه تخصصی ترویجی در حاشیه برگزایر همایش ملی پنبه خبر داد و افزود: این نمایشگاه دارای 30 غرفه با همکاری صندوق های خرد زنان روستایی و عشایری است.

 مسئول کمیته علمی همایش ملی علمی ترویجی یافته های کاربردی پنبه با بیان اینکه از دو رقم جدید پنبه «پرتو» و « تابان»  و کرباس بشرویه در این همایش ملی رونمایی می شود، ادامه داد: رقم پرتو و تابان به شوری و بیماری پژمردگی ورتیسیلیومی مقاوم بوده و در یک برنامه تحقیقاتی 14 ساله با همكاری محققان پژوهشكده كشاورزی هسته ای كشور معرفی شده است.