به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، صبح امروز پنجشنبه (1۰ بهمن ۹۸) استاندار خراسان جنوبی، رئیس سازمان و جمعی از مسئولین و مدیران استانی و شهرستان از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بازدید کردند.

در این بازدید رییس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گزارشی از نوع فعالیتهای انجام شده و اقدامات در حال انجام و همچنین ثبت چند نوع رقم باغی و زراعی ارائه کرد.