به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، استاندار خراسان جنوبی برای بازدید و یا بهره برداری پروژه های بخش کشاورزی، در طول سال جاری(98) سفرهای بسیاری به شهرستانهای استان داشتند که دستاوردهای فراوانی در این بخش نصیب شهرستان ها گردید.

درشهرستان درمیان، شناسایی و اجرای طرح های آبخیزداری و سیل بند یا دیوار ساحلی در بالادست قنوات و همچنین کمک به مرمت و احیای قنوات شهرستان از اهم بررسی و پیگیریهای استاندار معزز در بخش آب و خاک جهادکشاورزی بود.

بررسی و امکان سنجی ایجاد  مجتمع های کشاورزی و دامداری در نوار مرزی و مناطق عشایری شهرستان و نیز  رفع مشکل گاز رسانی به تعدادی از مرغداریهای بخش گزیک از دیگر دستاوردهای سفر استاندار به شهرستان درمیان بود.