به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سرایان گفت: اولویت اول مدیریت جهاد کشاورزی سرایان، افزایش تولید در واحد سطح و تمرکز بر روی طرح های گلخانه ای و محصولات کم آب است.

رضا صفایی با تشریح فعالیت های جهاد کشاورزی سرایان، تنها راه ادامه کشاورزی شهرستان را تلاش در بالابردن افزایش تولید در واحد سطح عنوان کرد و اظهار داشت: کشاورزان سرایانی باید تلاششان را بر محصولات پر بازده و با تولید بالاتر و سازگار با منطقه و نیز بر مبنای وجود محدودیت منابع آبی هدف گداری کنند.

 مدیر جهاد کشاورزی سرایان در خصوص تعطیلی و یا نیمه فعال بودن سه واحد کارخانجات پنبه پاک کنی به شرایط کاشت پنبه اشاره کرد و بیان داشت: کارخانجات پنبه پاک کنی با عملکرد کنونی مزارع پنبه و محدودیت منابع آبی، توجیه اقتصادی نداشته و باید به سمت ارقام جدید پنبه در منطقه حرکت کرد.

 وی گفت: با افزایش بارندگی ها در سال جاری، نباید انتظار داشت که ۱۸ سال خشکسالی با یک یا دو سال ترسالی جبران شود و شرایط به وضعیت عادی باز گردد بلکه کشاورزان می بایست تداوم کشاورزی را بر مبنای شرایط خشکسالی و محدودیت منابع آبی مدیریت کنند و تولید در واحد سطح را رقم بزند.

 صفایی از ورود جهاد کشاورزی در ترویج ادغام جدید بذر پنبه در شهرستان سرایان خبر داد که علی رغم توجیه اقتصادی و نیاز به آب کمتر نسبت به سایر ادغام، تاکنون مورد استقبال کشاورزان قرار نگرفته است.

 وی عامل بی رغبتی کشاورزان را کاهش کشت پنبه در واحد سطح عنوان کرد و ادامه داد: ۱۵۰۰ هکتار سطح زیر کشت پنبه در شهرستان، در سال‌های اخیر به ۵۰۰ هکتار کاهش یافته است.

 مدیر جهاد کشاورزی سرایان در ادامه عملکرد پایین محصول کلزا در شهرستان را به عنوان یکی از محصولات نیاز به آب کمتر یادآور شد و با بیان اینکه دنبال جایگزین کردن محصول کنجد به جای کلزا  هستیم، اظهار کرد: در سال جاری تلاش این مدیریت بر تامین واریته های مناسب کنجد با مراقبت‌های بیشتر و آفت پایین تر در منطقه هستیم.

 صفایی از دلایل تهیه واریته های کنجد را مقاومت بیشتر با آفات و عملکرد بهتر نسبت به محصولات سال‌های قبل و ترویج محصول را به عنوان محصولات با نیاز آبی پایین و دارای توجیه اقتصاری و سازگار با منطقه عنوان کرد و افزود: شهرستان سرایان استعداد تولید محصول کنجد را به خوبی دارد و در سال جاری پیش بینی می شود بالغ بر ۴۰۰ هکتار از مزارع شهرستان زیر کشت محصول کنجد قرار گیرند.