به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی در جلسه بررسی و تحلیل شاخص نرخ بیکاری استان طی سال 98  با ابراز اینکه "در حمایت از کشاورزان و بهره‌برداران آموزش را به‌عهده داریم" گفت: حمایت لازم برای انجام زیرساخت تولید بهره‌برداران انجام می‌شود که در این راستا دو نوع اعتبار برای بهره‌برداران داریم  که یکی اعتبارات تملک دارایی و تسهیلات بانکی کم‌بهره است که هرساله توسط سازمان جهاد کشاورزی پرداخت می‌شود. 

غلامرضا قوسی افزود: در حوزه اعتبارات تملک دارایی 98 اعتبار ما 165 میلیارد تومان بوده که 46 درصد رشد داشته و بیشترین درصد رشد مربوط به اعتبارات ملی است.

وی با بیان اینکه "سال گذشته اعتبارات مصوب ملی ما 72 درصد رشد و با اعتراض تخصیص ملی 88 درصد رشد داشته است: اظهار داشت: بیشترین درصد رشد برای پژوه‌های سیستم نوین آبیاری، مرمت قنوات و تجهیز و نوسازی بوده است و پروژه‌هایی که از محل اعتبار تملک اجرایی شده پروژه‌های آب و خاک و زیربنایی بوده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی تصریح کرد: سیستم نوین آبیاری سال گذشته 462 پروژه بوده که با مبلغ 51 میلیارد با ظرفیت اشتغال موقت 3 هزار نفر و تثبیت 200 نفر بوده و پروژه دیگر مرمت قنوات 256 پروژه با حجم 80 کیلومتر و اعتبار 36 میلیارد تومان با اشتغال یک‌هزار و 227 و تثبیت یک‌هزار و 100 نفر اشتغال بوده است.

قوسی افزود: سال گذشته اشتغال گلخانه‌ها 18 پروژه با اعتبار 3 میلیارد تومان و اشتغال موقت 90، تجهیز اراضی کشاورزی 5 پروژه با یک و نیم میلیارد تومان اعتبار و اشتغال موقت 50 نفر بوده است.

وی عنوان کرد: سال گذشته تسهیلات کم‌بهره برای 218 نفر با 9 هزار و 500 طرح پرداخت شد که بیشتر این تسهیلات طرح‌های گلخانه‌ای و حمایت از صنایع تکمیلی بوده است و در مجموع با ایجاد طرح‌های اجراشده و اعتبارات برای یک‌هزار و 150 نفر شغل دائم و هشت‌هزار و 900 نفر تثبیت شغل شده است و 82هزار نفر نیز از بهره‌برداران بخش کشاورزی از مزایای تسهیلات برخوردار شدند.