به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، مدیر امور سرمایه گذاری سازمان با اشاره به این که بازپرداخت اقساط وامهای کشاورزی که سر رسید آن در شرایط کرونا است، مطابق دستورالعمل ستاد مقابله با کرونا از مهلت سه ماهه برخوردار می باشد،گفت: برای وامهای کشاورزی که هرسال دستورالعمل امهال آنها مشخص می شود هنوز دستورالعملی ابلاغ نشده است.

مهدی بهدانی افزود: امهال وامهای کشاورزی طبق بند به ماده ۳۳ قانون برنامه ششم است و امسال نیز اجرا می شود.

مدیر امور سرمایه گذاری سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی ادامه داد: سررسید وام های کشاورزی از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ و سپس در کارگروه های شهرستانی بررسی و تعداد افراد مشمول در این کارگروه ها مشخص می شوند، اما هنوز دستورالعملی برای وامهای کشاورزی ابلاغ نشده است.