به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی سربیشه، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه از تسطیح۴۰ درصد اراضی زراعی شهرستان خبر داد و گفت: ناهمواری اراضی زراعی خصوصا در روش آبیاری سطحی باعث کاهش قابل ملاحظه بازده محصول و توزیع غیر یکنواخت آب در سطح مزرعه می شود‌.

مریم جوادی بایگی افزود: طی چند سال گذشته برای رفع این مشکل با استفاده از تکنولوژی های نوین در بخش کشاورزی، با خرید ۴ دستگاه تسطیح لیزری توسط بخش خصوصی عملیات تسطیح لیزری در اراضی زراعی شهرستان صورت می گیرد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه کاهش مدت زمان آبیاری را از مزایای تسطیح لیزری برشمرد و اظهار داشت: کاهش مدت زمان آبیاری به میزان ۳۰ الی ۴۰ درصد، کاهش نیروی انسانی به میزان ۳۵ درصد، افزایش سطح زیر کشت، پخش یکنواخت آب در سطح مزرعه، سطح سبز مناسب و افزایش عملکرد محصول از دیگر مزایای تسطیح لیزری اراضی می باشد.