به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان گفت: چهار هزار و ۷۵۰ هکتار از اراضی استان طی سال گذشته مجهز به سیستم آبیاری نوین شد.

محمد حسن غلامی اظهار کرد: از ابتدای فروردین سال گذشته تا تاریخ نهم اسفند سال گذشته چهار هزار و ۷۵۰ هکتار از اراضی خراسان‌جنوبی مجهز به سیستم آبیاری نوین شد.

مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان‌جنوبی بیان‌کرد: در خراسان‌جنوبی شهرستان‌های زیرکوه، سربیشه و قائن بیشترین سهم را از تجهیز مزارع و باغات به سیستم آبیاری نوین در سال گذشته داشته‌اند.

غلامی ادامه‌داد: کل اعتبار در نظر گفته شده برای سال ۹۸ در راستای تجهیز مزارع و باغات خراسان‌جنوبی به سیستم آبیاری نوین ۵۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بوده است.

وی افزود: از آنجایی که سال مالی تا پایان تیرماه سال جاری ادامه‌دارد، اعتبار در نظر گرفته شده تا آن زمان همچنان در این امر هزینه خواهد شد.

مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان‌جنوبی یادآور شد: همچنین هشت هزار و ۶۵۰ هکتار آبیاری نوین نیز در خراسان‌جنوبی در دست اجرا است.

غلامی با اشاره به اینکه اجرای سیستم‌های نوین آبیاری در واقع جایگزین کم آبیاری شده و توانسته‌ایم سیکل آبیاری را استاندارد کنیم، اظهار کرد: سیستم‌های نوین آبیاری تکنولوژی جدید بوده و لازم است شرکت‌های فنی و تخصصی وارد این حوزه شوند.