به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، رئیس سازمان گفت: نهضت گلخانه‌ای طرحی است که از سال گذشته در استان خراسان جنوبی استارت خورده و امسال نیز در راستای شعار سال تلاش می‌شود به طور جدی‌تر پیگیری شود تا شاهد جهش تولید محصولات گلخانه‌ای در خراسان جنوبی باشیم.

غلامرضا قوسی به سفر وزیر وقت جهاد کشاورزی در مهرماه سال 98  دستور حجتی برای توسعه گلخانه در خراسان جنوبی اشاره کرد و افزود: استاندار خراسان جنوبی نیز در سفر مهرماه 98 معاون اول رئیس جمهور به این استان کشت گلخانه‌ای را از برنامه‌های مهم و ضروری برای استان دانست.

وی بیان کرد: این امر در راستای مدیریت منابع آبی، فضای جدیدی را در حوزه‌های اقتصادی، اشتغال و درآمد زایی ایجاد می‌کند.

برنامه نهضت گلخانه‌ای که از سال گذشته در خراسان جنوبی رقم خورده تلاش دارد تا با برنامه ریزی جهشی 100 برابری در تولید گلخانه‌های استان را رقم زند. 

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه بیش از 85 هزار بهره‌بردار کشاورز در خراسان جنوبی داریم اظهار داشت: 35 درصد جمعیت شاغلان استان را کشاورزان تشکیل می‌دهند و بخش کشاورزی اهمیت زیادی در توسعه پایدار استان دارد.

غلامرضا قوسی بیان کرد: با توجه به نقش کشاورزی در رونق اقتصادی و معیشت مردم به ویژه تغییر اقلیم هرگونه برنامه‌ریزی و تلاش برای تغییر در روش تولید محصولات کشاورزی و افزایش ضریب امنیت این بخش باید با نگاه کارشناسی و حساب شده رقم خورد.

وی افزود: توسعه کشت گلخانه‌ای در استان کم  آب خراسان جنوبی که 20 سال با خشکسالی و کاهش نزولات آسمانی دست پنجه نرم می‌کند از اهمیت زیادی برخوردار است.