به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، مدیر حفظ نباتات سازمان از تمامی بهره برداران کشاورزی خواست: در مناطق سم‌پاشی شده از چرای دام‌ها خودداری کنند.

مهدی یوسفی گفت: با توجه به بارندگی‌های اخیر مراتع سبز، رطوبت کافی در حاشیه رودخانه‌های قدیمی، مسیل‌ها و دشت‌های دارای خاک نرم، وجود دارد که محیط مناسبی برای تخم‌ریزی آفت است.

 مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی خراسان‌جنوبی افزود: اعتبارات مورد نیاز برای تأمین سم و دستگاه‌های سم‌پاش به جهاد کشاورزی اختصاص یافته است.

یوسفی اظهار داشت: به زودی کارشناسان حفظ نباتات وزارت جهاد کشاورزی از منطقه بازدید می‌کنند که از نزدیک خسارت‌ها را ارزیابی و اعتبار مورد نیاز برای مقابله با این موضوع تعیین شود