به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، عصر روز گذشته (سه شنبه 6خرداد) مهندس علی اشرف منصوری، مدیر عامل شرکت شهرک های کشاورزی کشور به همراه رییس سازمان و تعدادی از معاونین و مدیران ازمحل مجتمع گلخانه ای شهرستان بازدید کردند.

 در این بازدید میزان تولید ، دوره زمانی تولید، وضعیت بازار فروش و قیمت محصولات از طرف مدیر عامل محترم شرکت شهرکهای کشاورزی کشور مورد بررسی قرار گرفت که نتایج امر مثبت برآورده شد.

مشکلات شهرک گلخانه‌ای شهرستان مورد بررسی قرار گرفت و در این خصوص مدیرعامل شرکت شهرکهای کشاورزی کشور و نیز مهندس قوسی، رییس سازمان جهاد کشاورزی موارد مطرح شده را در دستور کار برای پیگیری قرار دادند.

گفتنی است که در خصوص حل مشکل آب و برق و چاه گلخانه قول مساعد داده ش