به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان طبس گفت: پیش بینی می شود امسال 12هکتار از اراضی کشاورزی روستای ازمیغان طبس زیرکشت برنج برود.

داود بخشایی افزود:پیش بینی می شود 60 تن شلتوکـ (ساقه همراه با برنج)  و یا 40 تن برنج برداشت شود.

 وی اظهار داشت: بهره برداران برنج کار در روستای ازمیغان طبس را 35 نفر و عملکرد تولید برنج در هر هکتار را 5 تن شلتوک عنوان کرد.

 مدیرجهاد کشاورزی شهرستان طبس بیان کرد: کشت برنج در شهرستان کویری طبس توجیه ندارد اما در روستای ازمیغان از آبهای اضافه دشت برای کشت برنج استفاده می شود.