به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، مدیر صنایع سازمان با اشاره به اینکه ۳۷۳ بارگاه زرشک در خراسان جنوبی دارای مجوز فعالیت بهره برداری هستند،گفت: از سال گذشته تاکنون مجوز فعالیت ۱۹۰ بارگاه زرشک و ۲۵ بارگاه عناب در استان صادر شده که تنها ۲۰ درصد آن‌ها در حال ساخت هستند.

احمد بیکَس با بیان اینکه مهمترین مزیت بارگاه‌های بهداشتی زرشک نگهداری محصول در برابر باران‌های فصل پاییز است، افزود: در بارگاه‌های بهداشتی زرشک، خشک کردن محصول از حالت خرمنی به نیمه صنعتی تبدیل می‌شود.

مدیر صنایع سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی اظهار داشت: بارگاه‌های بهداشتی، دارای ارتفاع مناسب و تهویه کافی برای خشک کردن با کیفیت زرشک هستند.

وی بیان کرد: برای احداث بارگاه زرشک از محل بند الف تبصره ۱۸ به متقاضیان تسهیلات ارزان قیمت پرداخت می‌شود.

بیکَس افزود: محصول زرشک در خراسان جنوبی از اواسط مهر تا پایان آبان برداشت می‌شود.

گفتنی است که هزار و ۷۰۰ هکتار از باغ‌های خراسان جنوبی زیرکاشت زرشک است که پیش بینی می‌شود حدود ۲۱ هزار تُن زرشک خشک از آن تولید شود.