به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، مدیر شعبه شرکت شهرکهای کشاورزی خراسان جنوبی گفت: صبح روز گذشته (دوشنبه 6 مرداد99) پیرو مصوبات جلسه ستاد گلخانه های استان، نخستین جلسه سرمایه گذاری در شهرک های گلخانه ای با حضور معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان، مجری طرح گلخانه های استان و مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان و همچنین متقاضیان سرمایه گذاری در شهرک های گلخانه ای شهرستان های سرایان، زیرکوه، سربیشه و نهبندان بصورت ویدئو کنفرانس برگزارشد.

مهدی سورگی افزود: این جلسه برای آشنایی بهتر متقاضی با پروسه سرمایه گذاری و آشنایی با شیوه های صحیح گلخانه داری و آموزش نکات فنی برگزار گردید.

مدیر شعبه شرکت شهرکهای کشاورزی خراسان جنوبی اظهار داشت: در ادامه جلسه، به سوالات و ابهامات سرمایه گذاران پاسخ داده شد و مقرر گردید، سرمایه گذاران عزیز حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ  11 مرداد 99 جهت تکمیل مراحل پی گیری درخواست خود، به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مربوطه مراجعه نمایند.