به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، به مناسبت هفته دولت، با حضور فرماندار و جمعی از مدیران شهرستان، پروژه های کشاورزی خوسف به بهره برداری رسید.

در آئین افتتاح پروژه های هفته دولت،  مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خوسف اظهار کرد: تعداد 11 پروژه بخش  کشاورزی با اعتبار 106 میلیارد و 383 میلیون ریال به بهره برداری رسید.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خوسف جمعیت برخوردار از محل افتتاح این 11 طرح چهار هزار و 905 نفر  عنوان کرد و گفت: با بهره برداری از این طرح ها  برای 39 نفر اشتغال پایدار و شغل جدید ایجاد شده است.

سیدحسن رضوی افزود: طرح های جهاد کشاورزی در 80 روستای شهرستان خوسف برای بهره مندی یک هزار و 399 خانواده به بهره برداری می رسد که موجب تثبت اشتغال برای 363 نفر  و اشتغال غیر مستقیم 123 نفر شده است.

وی بیان کرد: اجرای پروژه آبیاری کم فشار  در سطح 42 هکتار با 294 میلیون تومان در روستای شیخ آباد و خودیاری 173 میلیون تومان بوده که در مجموع  467 میلیون تومان هزینه شده که 10 خانوار از مزایای این طح بهره مند می شوند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خوسف همچنین در جمع مردم روستای رومنجان، گفت: پروژه اجرای خط انتقال آب برای آبرسانی به روستای عیلکی پایین و رومنجان با پنج هزار  و 500 متر لوله گذاری انجام شده که حدود 693 میلیون تومان از محل اعتبارات دولتی خسارت سیل هزینه شده است.

رضوی در جمع روستای علی آباد، گفت: پروژه احیاء و مرمت قنات روستای علی آباد براکوه با 258 متر حجم عملیات و  هزینه کرد160 میلیون تومان اعتبار دولتی  انجام شده که با مشارکت مردم  در مجموع با هزینه کرد 189 میلیون تومان  افتتاح می شود.