به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، مهدی سورگی با بیان اینکه گلخانه ها در چهار شهرستان آماده واگذاری به سرمایه گذاران می باشد گفت: عملیات اجرایی نهضت گلخانه ای در سطح استان و چهار شهرستان آغاز شده که در شهرستان سربیشه ونیز آیسک شهرستان سرایان عملیات اجرایی پیشرفت قابل قبولی داشته است.

مدیر شعبه شرکت شهرکهای کشاورزی خراسان جنوبی افزود: در شهرستان زیرکوه عملیات حفر چاه و پمپاژ انجام شده و همچنین در شهرستان نهبندان اقدامات اولیه برای انتخاب پیمانکار صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه معابر نهبندان و زیرکوه در حال انتخاب پیمانکار و بقیه امور در دست مشاوران در حال مطالعه می باشد، اظهار داشت: در کل مساحت گلخانه ها، میزان ۱۵۰ هکتار عملیات اجرایی صورت گرفته، مساحت ۱۰۰ هکتار مطالعات نهایی شده، مساحت ۴۵۰ هکتار در حال مطالعه و همچنین در بارگاه های زرشک ۱۵۸ هکتار در دست مطالعه که ۱۶ هکتار آن واگذار شده و در بحث دامپروری ۱۶۷ هکتار و نیز در بخش شیلات نیز ۱۵۵ هکتار در دست مطالعه می باشد.

مدیر شعبه شرکت شهرکهای کشاورزی خراسان جنوبی بیان کرد: در مراحل اجرایی نهضت گلخانه ای، تاکنون چهار حلقه چاه مجوز گرفته که دو حلقه حفاری و دو حلقه نیز در مرحله عقد قرارداد می باشد.