سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی مقام برتر در مجموع شاخص های عمومی و اختصاصی (گروه تولیدی و خدماتی)، در جشنواره شهید رجایی را کسب کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی، در جشنواره شهید رجایی استان خراسان جنوبی دستگاه های اجرایی در شاخص‌های عمومی، اختصاصی ارزیابی شده و سازمان جهاد کشاورزی استان نیز در هر دو شاخص‌های عمومی و اختصاصی(گروه تولیدی و خدماتی) به عنوان دستگاه برتر معرفی شد.

در جشنواره شهيدرجايی که باحضور استاندار خراسان جنوبی و مديران دستگاه های اجرايی استان برگزار گردید، از سازمان جهادکشاورزی استان به عنوان دستگاه اجرايی برتر استان در شاخص هاي عمومی و اختصاصی ارزيابي در گروه تولیدی و خدماتی تقدير به عمل آمد.

شایان ذکراست؛ جشنواره شهید رجایی با هدف شناسایی و قدردانی از تلاشگران عرصه خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی و ملت ایران اسلامی ‌و ارتقا و بهبود عملکرد دستگاه های اجرایی در سطوح مختلف از طریق تقدیر و تشویق آنها برگزار می‌شود و ارتقای کارآمدی، بهره وری، پاسخگویی و شفافیت عملکرد دستگاه های اجرایی، آگاهی مردم از وضعیت عملکرد دستگاه ها و در نتیجه افزایش اعتماد عمومی و غیره برخی از اهداف برگزاری جشنواره شهید رجایی است.

لازم بذکر است؛ در سالهای اخیر سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی، حائز رتبه برتر در ارزیابی شاخص های عمومی و اختصاصی جشنواره شهید رجایی استان بوده است.