به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی، رییس سازمان گفت: برداشت عناب در خراسان جنوبی از مردادماه آغاز میشود که بیشتر بهره برداران محصول خود را به صورت تازه خوری و مقداری برای خشک کردن استفاده میکنند، اما امسال به دلیل شرایط آب و هوایی شاهد کاهش 30 درصدی عناب در خراسان جنوبی هستیم.

غلامرضا قوسی با بیان اینکه فصل تازه خوری عناب تا اواخر مهرماه ادامه دارد، افزود: مرغوبیت عناب خراسان جنوبی آنقدر زیاد است که دو رقم عناب سیوجان و ماژان ثبت ملی شده است و حرف اول را در کشور میزند.

وی با بیان اینکه کشاورزان خراسان جنوبی با تولید 98 درصد عناب ایران قطب تولید این محصول در کشور به خود اختصاص دادند، بیان کرد: پیش بینی می‌شود امسال 7 هزار تن عناب خشک از باغات خراسان جنوبی برداشت شود.

رییس سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی با بیان اینکه 9 هزار نفر بهره بردار عناب در خراسان جنوبی هستند، گفت: بیشترین سطح عناب در خراسان جنوبی از آن شهرستان های خوسف، بیرجند و  سربیشه است و امسال به علت وزش بادهای شدید و ریزش گل ها گرمای هوا و زودرس بودن میوه عناب تولید این محصول کاهش یافته است.