به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه گفت:  با حضور مدیر گروه محیط زیست وسلامت غذای سازمان، نماینده شرکت بازرسی و جمعی از مسئولین اداری  نمونه برداری از محصول آفتابگردان جهت اخذ استاندار محصول گواهی شده در طرح توان افزایی زنان روستایی و عشایری انجام شد.

مریم جوادی بایگی با بیان اینکه این نمونه برداری در در بخش مود چاه ماژانی به وسعت دو هکتار صورت پذیرفته است، افزود: در این مزرعه از سموم شیمیایی استفاده نشده و فقط از کودهای ریز مغذی طبق استانداردها استفاده گردیده است.

وی اظهار داشت: امید است با اخذ مجوز استاندارد جهت افزایش تولیدات محصول گواهی شده وسالم گام موثری برداشته شود و انگیزه ای برای سایر تولیدکنندگان شهرستان باشد.