به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی، مدیر جهادکشاورزی شهرستان نهبندان با اشاره به این که این شهرستان یکی از کانون های عمده حمله ملخ های صحرایی در تابستان بود، گفت: پایش در 62 هزار هکتار از نقاط آلوده به این آفت انجام شده است.

محمد مالکی افزود: ملخ های صحرایی به هرمزگان هجوم برده اند اما هنوز خبری از این آفت در نهبندان نیست.

مدیر جهادکشاورزی شهرستان نهبندان با اشاره به این که هنوز بخشی از دیون اقدامات مقابله ای و تهیه سموم توسط سازمان حفظ نباتات کشور پرداخت نشده است، ادامه داد: دیون نهبندان در اقدامات مقابله ای با آفت ملخ های صحرایی حدود 300 میلیون تومان است و امکانات و تجهیزات نیز برای مقابله مجدد کافی نیست و باید بیش از این ها باشد.