به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، رییس سازمان گفت : تامین امنیت غذایی کشور رسالت سنگینی است که بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است و در این راستای برنامه های و اقدامات بسیار خوبی در حال انجام است.

وی اظهار کرد: فعالیت های بخش کشاورزی بر اساس پایداری تولید و کشاورزی حفاظتی است و این مهمترین اصل در تمام برنامه ریزیها و فعالیت های مجموعه است.

غلامرضا قوسی بر اهمیت نقش تحقیقات در اجرای طرح جهش تولید تاکید کرد وافزود: آموزش و ترویج مهمترین وسیله برای انتقال یافته ها و دست آوردهای بخش تحقیقات است.

رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی تصریح کرد: اهداف ترویجی و آخرین یافته ها و نتایج تحقیقات از طریق طرح نظام ونوینترویج و پهنه بندی به بهره برداران و زارعان منتقل می شود.

قوسی با تاکید بر اهمیت نظارت در اجرای طرح گفت: افزایش بهره وری و پایداری تولید در بخش کشاورزی مهمترین هدف تعیین شده در این طرح خواهد بود.