به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، مدیر جهاد کشاورزی سربیشه اعلام کرد: در شهرستان سربیشه 20 هکتار در قالب مجتمع های گلخانه ای به بهره برداری رسیده است و کارهای زیرساختی آن انجام شده است.

به گفته «مریم جوادی بایگی» همچنین عملیات گاز رسانی و تأمین زیر ساخت 312 هکتار از مجتمع گلخانه ای شروع و در شهر مود نیز مکان یابی انجام شده است و با تکمیل مجتمع گلخانه ای سربیشه برای بیش از 100 نفر اشتغالزایی می شود.