به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، مدير جهادكشاورزي سربیشه از آغاز عملیات طرح آبیاری کم فشار در قنات روستای خاواز بخش مود این شهرستان خبر داد و گفت: قنات خاواز در سطح ۷ هکتار با اعتبار دولتی ۴۹۰ میلیون ریال شامل خطوط انتقال آب و شبکه توزیع به منظور افزایش راندمان بهره وری و افزایش تولید در واحد سطح با صرفه  جویی آب به میزان ۱۷۵۰۰ مترمکعب در سال آغاز گردید.

مریم جوادی بایگی با بیان اینکه اجرای این طرح باعث افزایش سطح زیر کشت ورونق تولید در روستا خواهدگردید، افزود: کم شدن تبخیر و نشت آب و همچنین افزایش طول عمر سیستم از نظر عدم دسترسی راحت به آن و پیشگیری از به وجود آمدن آسیب‌ها و صدمات به سیستم آبیاری کم فشار از مزایای استفاده کشاورزان روستا از آبیاری کم فشار می باشد.

مدیرجهادکشاورزی شهرستان سربیشه مکانیزه بودن سامانه و کم شدن نیروی انسانی موردنیاز را یکی دیگر از مزایای اجرای این طرح برشمرد و اظهار داشت: از دیگر مزایای اجرای طرح آبیاری کم فشار، استفاده نمودن از سیستم آبیاری کم فشار مکانیزه برای زمین‌های کشاورزی بسیار وسیع و اراضی کوچک، پیشگیری از توسعه و گسترش علف‌های هرز در سطح زمین‌های کشاورزی و همچنین ایجاد روش‌های آبیاری مزارع و زمین‌های ناهموار و شیب‎دار می باشد.