به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان زیرکوه با بیان اینکه بالغ بر 6 هزار تُن زرشک از مزارع کشاورزی زیرکوه برداشت شده است، گفت: بیش از ۴ هزار هکتار از اراضی این شهرستان زیر کشت زرشک قرار دارد.

«جواد درویشی»  اظهار داشت: فصل پاییز در زیرکوه فصل برداشت محصولات کشاورزی مهمی از جمله زرشک، پنبه و زعفران است که البته هنوز محصول زعفران این شهرستان در مرحله آبیاری قرار دارد. 

مدیر جهاد کشاورزی زیرکوه با بیان اینکه بیش از 4 هزار هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان زیرکوه تحت کشت محصول زرشک قرار دارد، افزود: برداشت محصول زرشک تا پایان آبان ماه بود و بالغ بر 6 هزار تن زرشک از باغات این شهرستان برداشت گردید.

وی بیان کرد: محصول زرشک شهرستان زیرکوه به شهرهایی همچون اصفهان، مشهد و تهران صادر می شود.

 درویشی با اشاره به اینکه سال گذشته یک کارگاه در خصوص بسته بندی زرشک این شهرستان احداث کردیم، افزود: طی دهه فجر امسال نیز یک کارگاه دیگر در این زمینه در زیرکوه به بهره برداری خواهیم رساند تا بتوانیم محصول زرشک این شهرستان را با یک بسته بندی دقیق و مرتب به شهرهای مختلف صادر کنیم.

 وی در خصوص آغاز برداشت پنبه زیرکوه گفت: 85 هکتار از مزارع زیرکوه زیر کشت پنبه قرار دارد و به طور متوسط دو و نیم تُن پنبه امسال در این شهرستان برداشت خواهیم کرد و به کارخانجات سرایان و بشرویه ارسال می کنیم.