به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، رییس سازمان گفت: با عنایت به عقب ماندگی های خراسان در بخش کشاورزی و جهت جلوگیری از تشدید مشکلات خرده مالکی و  پراکندگی اراضی کشاورزی با همت مسئولین جهاد کشاورزی، برای اولین بار در کشور پس از انقلاب اسلامی موضوع تشکیل شرکت های سهامی زراعی مطرح و پیگیری راه اندازی شرکتها آغاز و  اجرایی شد.

غلامرضا قوسی ارتقاء سطح درآمد کشاورزان و بهبود معیشت افراد را یکی از اهداف تشکیل شرکت های سهامی زراعی برشمرد و افزود: آشنا نمودن زارعان با اصول و شیوه های پیشرفته کشاورزی و دامپروری و همچنین جلوگیری از خرد شدن و تقسیم اراضی مزروعی به قطعات کوچک و غیر اقتصادی از اهداف مهم تشکیل این شرکتها بود.

رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با بیان اینکه اعمال مدیریت متمرکز مزرعه، افزایش تولید و کاهش هزینه های تولید از اهداف این امر می باشد، اظهار داشت: یکی دیگر از مهم ترین و اساسی ترین اهداف تشکیل این شرکت ها، یکپارچه سازی اراضی و ایجاد بستر مناسب تولید با انجام عملیات مهندسی و همچنین کمک به خودکفایی کشور در زمینه کشاورزی می باشد.