به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی، معاون برنامه ریزی و اموراقتصادی سازمان گفت: از ابتدای سال زراعی جاری سرما به پنج هزار هکتار از مزارع و باغات این استان خسارت زده است.

محمدحسین اکبری افزود: از این مقدار هزار هکتار به محصولات زراعی و چهار هزار هکتار به محصولات باغی استان خسارت وارد شد.

وی گفت: در مجموع محصولات زراعی و باغی استان خراسان جنوبی بین ۱۰ تا ۳۰ درصد خسارت دیده است.

معاون برنامه ریزی و اموراقتصادی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی بیان کرد: طی چند روز گذشته نیز به دلیل کاهش محسوس دما در استان به بخش کشاورزی خساراتی وارد شد که هنوز میزان خسارت برآورد نشده است.

وی افزود: بیشترین خسارت سرما به بخش باغی استان به دلیل به شکوفه نشستن درختان میوه بوده است.

اکبری با تاکید بر اهمیت و ضرورت بیمه محصولات کشاورزی گفت: زیان‌های وارده به آن دسته از باغداران و کشاورزانی که محصولات آنها زیر پوشش بیمه قرار دارد، پرداخت خواهد شد.