به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، مدیرجهاد کشاورزی شهرستان طبس با بیان اینکه 801 نفر عضو صندوق های خُرد زنان در این شهرستان هستند، افزود: این صندوق ها در زمینه های مختلفی از جمله فرش، پرورش دام سبک و سنگین، صنایع تبدیلی و کشاورزی فعالیت دارند.

«داوود بخشایی»  اظهار داشت: در 19 روستای شهرستان طبس 21 صندوق خُرد زنان جهت کمک به اشتغال و درآمدزایی فعالیت دارند.

 وی با بیان اینکه عدم تخصیص تسهیلات کم بهره و بلند مدت مانع توسعه صندوق های خُرد زنان طبس است، گفت: عدم دسترسی به بازارهای پرفروش جهت ارائه محصولات تولیدی صندوق ها و نبود برنامه های تشویقی به ارکان اصلی صندوق از دیگر مشکلات صندوق ها است.

مدیرجهاد کشاورزی شهرستان طبس با اشاره به اینکه 2 صندوق خُرد زنان در طبس از ابتدای سال جاری تاکنون راه اندازی شده است، ادامه داد: این صندوق ها در روستاهای اسفندیار و پیکوه فعالیت خود را جهت توسعه اشتغال از ابتدای امسال آغاز کردند و در حال حاضر 64 نفر در این صندوق ها مشغول به کار هستند.

 بخشایی در خصوص تاثیر راه اندازی این صندوق ها در روستاها گفت: صندوق های خُرد زنان تاثیر بسیاری در افزایش درآمد و بهبود اقتصاد خانوارهای ضعیف، اشتغالزایی، توانمندسازی جامعه محلی و ارتقای مهارت های فردی و اجتماعی زنان روستایی دارد.

 وی در ادامه بیان کرد: از طریق برنامه های آموزشی برای زنان می توان به افزایش درآمد خانوارهای کم درآمد کمک کرد و صندوق های خُرد زنان از طریق دریافت وام های کوچک برای انجام فعالیت های درآمدزا می توانند تاثیر مهمی را در زمینه اشتغال زایی در روستاها ایفا کنند.