به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، مهندس غلامرضا قوسی، رییس سازمان به همراه تعدادی از معاونین و مدیران سازمان، برای پاسخ به سوالات تلفنی بهره برداران کشاورزی و کلیه تماس گیرندگان استان در سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت (سامد) حضور پیدا کردند.

در بازه زمانی پاسخگویی، رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی به تماس بالغ بر ۲۵ نفر از تماس گیرندگان پاسخ و با آنها گفتگو کرد.

موضوعاتی نظیر احداث استخر، خرید مکانیزاسیون کشاورزی و تامین نهاده های دامی از مهمترین مباحث گفتگوی مهندس قوسی با تماس گیرندگان بود.