به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: در سال‌های قبل ۹۰ درصد تغذیه دام ها از طریق چرای مرتعی تأمین می‌شده که امسال با توجه به شرایط خشکسالی، ۱۰۰ درصد تغذیه دام ها از طریق نهاده‌ها خواهد بود.

محمدابراهیم ابراهیمی با اشاره به کمبود نزول باران، فقر شدید مراتع استان و خشکسالی‌ها افزود: کمک گرفتن از تمام ظرفیت‌ها و بسیج امکانات با هدف خرید و ذخیره سازی نهاده‌ها و افزایش تولید علوفه از برنامه‌های امسال سازمان جهاد کشاورزی است.

وی تاکید کرد: متقاضیان دارای ضوابط و شرایط لازم برای تامین انواع علوفه با شرایط مشخص و قیمت تمام شده ارزان تر در استان، می توانند به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ها مراجعه و درخواست خود را اعلام نماید.

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی خراسان جنوبی تصریح کرد: سازمان جهادکشاورزی استان همکاری لازم در راستای حمایت همه جانبه از این افراد را به عمل خواهد آورد.